Blog

Hoe ben je een goede werkgever?

Het is van veel mensen een droom om een werkgever te zijn, maar dit is voor veel mensen niet weggelegd. Hier zijn bepaalde eigenschappen zoals discretie en leiderschap voor nodig, wat niet bij iedereen vanzelf komt. Als werkgever moet je handelen vanuit de belangen van al je stakeholders, zonder hiermee de rechten van je werknemers te schaden. Je hebt als werkgever namelijk een werkgeversaansprakelijkheid, waar beroep op kan worden gedaan wanneer een werkgever zich niet houdt aan verschillende beginselen.

Beginselen waar een werkgever zich aan moet houden

Een van de belangrijkste beginselen is het gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat collega's in eenzelfde situatie op eenzelfde manier behandeld moeten worden. Daarnaast heb je het vertrouwensbeginsel, volgens dit beginsel mag een werknemer vertrouwen op verwachtingen die de werkgever bij hem wekt. Het beginsel van verworven recht houdt in dat werknemers bepaalde dingen toch kunnen afdwingen bij hun werkgever, ook al staat dit niet in hun arbeidsovereenkomst. Hierbij kun je denken aan een bonus of een kerstpakket. Zo zijn er nog veel meer beginselen waar een werkgever zich aan moet houden, wil hij goed werkgeverschap vertonen. Ben jij benieuwd waar je nog meer moet denken? Zorgplicht is bijvoorbeeld een goed onderwerp en dit onderwerp lees je hieronder.

Zorgplicht

Hoe goed een werkgever ook kan zijn, er kan altijd iets misgaan op de werkvloer. Wanneer er werkgeversaansprakelijkheid geldt heeft een werkgever zorgplicht. Zorgplicht houdt in dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om zijn werknemers te voorzien van een veilige werkomgeving. Dit kunnen kleine dingen zijn, zoals een fijne bureaustoel en een computer, of grote dingen zoals een veilige situatie creëren op een bouwplaats. Als er dan toch een ongeluk gebeurt op de werkvloer, is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade van de werknemer. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een letselschade advocaat Utrecht neemt, kan hij deze kosten via zijn zorgverzekeraar terugvorderen bij zijn werkgever.

Je werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer je als werknemer slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, heb je dus het recht om je werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. In de werkelijkheid voelen werknemers die een goede band hebben met hun werkgever hier vaak door bezwaard, maar dit is nergens voor nodig. Vrijwel altijd is de werkgever verzekerd tegen letselschade voor dit soort gevallen. Bij het aansprakelijk stellen van je werkgever is het vaak verstandig om een letselschade advocaat in Utrecht in te schakelen die je hierbij kan helpen. Hierdoor hoef je je niet bezig te houden met deze zaken tijdens je herstel.

Geef een reactie